Sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Ngày 10/11/2022, Chi bộ khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác của cán bộ, đảng viên ở khoa Sư phạm”.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Minh Danh - Ủy viên BTV Đảng ủy trường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Sư phạm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Quán triệt chỉ dạy của Người, trong thời gian qua, chi bộ khoa Sư phạm luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách của người giảng viên. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành nề nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách khoa học, phù hợp với công tác chuyên môn. Từ thực tiễn nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chi bộ đã lựa chọn chủ để “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác của cán bộ, đảng viên ở khoa Sư phạm”. Đây cũng là chủ đề nằm trong kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động tìm hiểu, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về giữ gìn, xây dựng và tăng cường tính đoàn kết; nâng cao trách nhiệm của người đảng viên cũng như cán bộ giảng viên, sinh viên đối với sự phát triển của đơn vị và nhà trường.

Triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã phân công các nhóm đảng viên lựa chọn chủ đề tham luận gắn với nhiệm vụ, chức trách của người đảng viên, giảng viên. Cụ thể, tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của người đảng viên”; tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ tại khoa Sư phạm trường ĐH Thủ Dầu Một”; tham luận “Vận dụng văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ được giao của người đảng viên”; tham luận “Rèn luyện theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc của người đảng viên”.

Học tập theo tư tưởng đạo đức của Người, các đảng viên chi bộ đồng thuận cho rằng, tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết, bằng lời hứa mà trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực, hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc, của mọi người. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, trước tiên là thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là yêu cầu cần thiết. Tinh thần trách nhiệm không chỉ là bổn phận mỗi người đối với tổ chức, với Đảng, trước cấp trên mà còn là trách nhiệm trước tập thể, những người xung quanh mình và với cả chính mình. Đó là biểu hiện trong sáng nhất của đạo đức làm người, đạo đức công dân, hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp của dân, của nước. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên – giảng viên khoa Sư phạm cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, từ đó không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chi bộ.

Bám sát chủ đề buổi sinh hoạt, đại biểu tham dự và các đảng viên đã gợi mở, thảo luận nhiều nội dung về việc phát huy tính đoàn kết trong tổ chức Đảng, trong chi bộ và đơn vị; trách nhiệm giải trình và vai trò của việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác; đồng thời đề xuất nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của đơn vị; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhằm phục vụ cho sự phát triển của nhà trường.