HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN KHOA SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022-2023


Sáng ngày 24/6/2023, Khoa Sư phạm đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022 – 2023.

Hội nghị được chia thành 05 tiểu ban với sự tham gia của hơn 70 giảng viên, 65 sinh viên và 45 học viên cao học. Tại hội nghị, có 38 báo cáo tiêu biểu được trình bày và thảo luận, 12 báo cáo khác được phản biện khoa học và đăng trong Kỷ yếu Hội nghị cấp Trường.

Thông tin 05 tiểu ban:

+ Tiểu ban 1_Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non

+ Tiểu ban 2_Giáo dục học - Quản lý Giáo dục

+ Tiểu ban 3_Tâm lý học và Tư duy biện luận - Công tác Xã hội - Toán học

+ Tiểu ban 4_Sư phạm Ngữ văn

+ Tiểu ban 5_Sư phạm Lịch sử

Hội nghị là diễn đàn khoa học thường niên được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá phong trào nghiên cứu khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên. Tại hội nghị, các định hướng nghiên cứu mới cũng được giới thiệu nhằm tạo tiền đề, khơi dậy lòng đam mê học thuật và tinh thần cầu tiến trong dạy và học của Khoa Sư phạm nói riêng và Trường Đại học Thủ Dầu Một nói chung.

Một số hình ảnh:

TS. Võ Viết Trí - Chủ tọa Tiểu ban 2 - Giáo dục học-Quản lý Giáo dục phát biểu khai mạc Hội nghị

 

TS. Lê Anh Vũ - GV CTĐT Công tác Xã hội đang báo cáo bài tham luận "Tổng quan một số mô hình hỗ trợ lao động nữ phi chính thức tiếp cận dịch vụ xã hội ở Việt Nam"

 

Học viên sau đại học Ngành Văn học Việt Nam báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học với nghiên cứu "Thực trạng sử dụng công cụ đánh giá học sinh lớp 3 tại Trường tiểu học Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương"

 

Thầy trò CTĐT Sư phạm Lịch sử cùng trao đổi các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

 

Tin bài: Phương Thảo