THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023


Thông báo các bạn sinh viên,

Căn cứ vào kế hoạch số 82/KH-ĐHTDM ngày 18 tháng 9 năm 2023 Về việc xét tốt nghiệp bậc đại học đợt 2 năm 2023;

Khoa Sư phạm thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2/2023 với một số thông tin sau:

1. Đối tượng xét tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp trễ hạn: sinh viên khóa D17, D18 và D19; các lớp hệ thường xuyên (còn hạn đào tạo).

2. Hồ sơ cần nộp:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (dành cho SV tốt nghiệp không đúng tiến độ): Download

- Các chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra của khóa tuyển sinh (bản photo, có công chứng nếu chứng chỉ ngoài trường TDMU cấp)

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2023 (giờ hành chính, không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Sư phạm (Dãy I2, lầu 4)