THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023


Thông báo các bạn sinh viên,

Căn cứ vào kế hoạch số 43/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 5 năm 2023 Về việc xét tốt nghiệp bậc đại học đợt 1 năm 2023;

Khoa Sư phạm thông báo v/v nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp đợt 1/2023 với một số thông tin sau:

- Đối với SV học đúng tiến độ khóa học: nộp bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học về chương trình đào tạo (chỉ nộp các chứng chỉ do đơn vị ngoài trường cấp theo quy định chuẩn đầu ra, các chứng chỉ do Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp sẽ do các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu vào phần mềm xét tốt nghiệp).

- Đối với sinh viên các khóa trước: Nộp Đơn xin xét tốt nghiệp (dành cho sinh viên không đúng tiến độ) và các chứng chỉ đầu ra theo quy định của chuẩn đầu ra (bản sao có công chứng) về Văn phòng Khoa.

Link Đơn xin xét tốt nghiệp (dành cho SV tốt nghiệp không đúng tiến độ): Download

Thời gian: từ ngày 22/5/2022 đến ngày 26/5/2023