Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ


Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ 
1. Đối tượng: Sinh viên chính quy, thường xuyên 
2. Hồ sơ 
- Đối với sinh viên không đúng tiến độ, nộp các hồ sơ sau: 
+ Đơn xin xét tốt nghiệp 
+ Các minh chứng kèm theo (chứng chỉ, ANQP, GDTC) 
3. Thời gian: từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022 
4. Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm
Trân trọng./.