Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp (đợt xét tháng 10/2023)


Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp (đợt xét tháng 10/2023)

+ Thông báo vui lòng xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1

+ Kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/cong-nhan-tot-nghiep
 
Các sinh viên vui lòng nghiêm túc thực hiện các nội dung Thông báo.