LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 9/7 ĐẾN 13/7


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

KHOA SƯ PHẠM

 

LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ

(từ ngày 09/07 đến 13/07)

 

Ngày

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

09/07/2018

 

Sáng 8h-9h

Họp thống nhất chương trình và phân công biên soạn đề cương chi tiết, ngân hàng đề cho chương trình D18.

Cô Trâm

Cô Nhân

Cô Mỹ Linh

Cô Phương Anh

VP khoa

Sáng 8h-9h

Họp Chi bộ

Đảng viên

VP khoa

Sáng 9h-11h

Họp BM Tiểu học

GV BM tiểu học

VP khoa

Chiều 13h-17h

Họp phản biện ngân hàng đề thi ngành GDTH (Cơ sở Tự nhiên xã hội + Mỹ thuật)

Những GV được phân công

Dãy phòng G2

Thứ 3 10/07/2018

Sáng 8h-11h

Họp phản biện ngân hàng đề thi ngành GDTH (Đạo đức và TNXH)

Những GV được phân công

Dãy phòng G2

Chiều 13h-17h

Họp phản biện ngân hàng đề thi ngành GDTH (PP Bàn tay nặn bột và đánh giá)

Những GV được phân công

Dãy phòng G2

Thứ 4 11/07/2018

 

 

 

 

Thứ 5

12/07/2018

Sáng 8h

Họp BM Mầm non

GV BM Mầm non

VP khoa

 

 

 

 

Thứ 6 13/07/2018