LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ TỪ 09/04 ĐẾN 14/04/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

KHOA SƯ PHẠM

 

LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ

(từ ngày 9/4 đến 13/4)

 

Ngày

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

9/4/2018

 

Sáng 7h30

Họp bàn giao hồ sơ hệ thường xuyên

Lãnh đạo khoa

Trợ lý khoa

Văn phòng khoa

Chiều 2h

Họp Bộ môn Tiểu học - Chuẩn bị nội dung năm học mới, phân công nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Tổ BM tiểu học

Văn phòng khoa

Thứ 3 10/4/2018

 

 

 

 

Chiều 2h

Phản biện ngân hàng đề thi Bộ môn Tiểu học

Thành phần theo quyết định

 

Thứ 4 11/4/2018

Sáng 8h

Họp với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng (Bí thư chi bộ)

Bí thư Chi bộ

Văn phòng khoa

Thứ 5

12/4/2018

Sáng 8h30

Họp Chi bộ

Đảng viên

G2.108

Sáng 10h

Họp BM Mầm non Chuẩn bị nội dung năm học mới, phân công nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới

Cô Trâm

Bộ môn Mầm non

VP khoa

Thứ 6 13/4/2018

 

 

 

 

Thứ 7 14/4/2018

8 giờ 00

Phản biện ngân hàng đề thi Bộ môn Tiểu học

Thành phần theo quyết định

VP khoa