LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ TỪ 15/01 ĐẾN 19/01


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

KHOA SƯ PHẠM

 

LỊCH CÔNG TÁC ĐƠN VỊ

(từ ngày 15/01 đến 19/01)

 

Ngày

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

15/01/2018

 

Sáng 8h30

Họp nhóm AUN và Trưởng phó BM để

triển khai xây dựng

chương trình 2018

Nhóm AUN và Trưởng phó BM

 

Phòng G2.110

Thứ 3 16/01/2018

Cả ngày

Tập huấn Tự đánh giá cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA – Ngành Giáo dục Mầm non

Cô Võ Thị Ngọc Trâm – Phó khoa

BM Mầm non:

+ Cô Nhân – Trưởng BM

+ Cô Phúc

+ Cô Tâm

+ Cô Ái

Trung tâm Đào tạo quản lý tiên tiến, Nhà khách Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Thứ 4 17/01/2018

 

 

 

 

Thứ 5

18/01/2018

Sáng 8h

Hiệu trưởng chủ trì họp xét tốt nghiệp hệ thường xuyên

- Các Phó Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo khoa Sư phạm

Phòng khách

Chiều 2h

Sơ kết học kỳ I

Tổ chức Hội nghị CBVC khoa

-Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền

-Lãnh đạo khoa SP

Toàn thể CBGV

Phòng họp 4

Thứ 6 19/01/2018

Sáng 8h30

Họp Chi bộ

Đảng viên Chi bộ

Thông báo sau