LỊCH CÔNG TÁC KHOA TỪ NGÀY 16.09 - 22.09.2019


LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16/09 đến ngày 22/9/2019

 

 

Đơn vị

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA

 

Thứ 2

(16/9/2019)

9h00

 

Họp trưởng khoa với chương trình Tâm lý học

-Trưởng khoa

-CBGV chương tình Tâm lý học

Văn phòng khoa

 

 

Thứ 5

(19/9/2019)

09h00

 

Chủtịch Hội đồng Trường dựlớp Tập  huấn  phương  pháp  nghiên cứu xuyên ngành

 

-Lãnh đạo Khoa;

-Giám đốc, Phó Giám đốc Chương trình đào tạo và giảng viên không có giờ dạy vào ngày 19 và 20/9/2019

.

 

 

 

Hội trường 2

 

Chủ nhật

(22/9/2019)

09h00

 

 

Chủ tịch  Hội  đồng  Trường dự“Ngày hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật

 

Lãnh đạo Khoa;

 

 

Vườn học tập

 

 

GDH

 

Thứ 2

(16/9/2019)

14h30

 

 

Họp chương trình Giáo dục học

 

CBGV chương trình Giáo dục học

 

Thông báo sau