LỊCH CÔNG TÁC KHOA SƯ PHẠM TUẦN 25


 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 15/6/2020

Thứ 2-Thứ 6

 

Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Phòng ĐBCL

Tất cả CB - GV trong CT QLGD

 

Rà soát danh mục minh chứng phục vụ công tác kiểm định

 Tất cả CB - GV trong CT QLGD

 

Tiếp tục tổng hợp danh mục đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên SĐH chuyên ngành QLGD 

 TS. Tạ Thị Thanh Loan

 

8 giờ 00

Họp Chương trình GDH

 Toàn thể CB-GV chương trình GDH

 G108

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Trường: "Dạy và học các môn khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn trong nhà trường hiện nay" – lần 1; "Dạy học trải nghiệm – Những vấn đề lí luận và thực tiễn"; "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc"

  - LĐK

  - Ban Nội dung các hội thảo

 Phòng họp 2

Thứ ba, ngày 16/6/2020

8 giờ 00

Họp Chương trình GDMN

Toàn thể CB-GV chương trình GDMN

 I1.403

Thứ tư, ngày 17/6/2020

 14 giờ 10

 Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân thao giảng môn PP HD trẻ LQVH (tiết 8,9)

 - GV CT GDMN không có giờ dạy

 - Quý Thầy, Cô quan tâm

 D3.104

Thứ năm, ngày 18/6/2020

8 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai xây dựng bộ tiêu chí KPIs và hệ thống định lượng đánh giá KPIs đối với các đơn vị đào
tạo

Trưởng khoa Sư phạm

Phòng họp 2

8 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Hội thảo khoa học cấp Trường (trực tuyến) "Dạy và học các môn khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn trong nhà trường hiện nay" – lần 1

Lãnh đạo khoa (tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams)

Phòng khách 1

8 giờ 00

Tổ chức họp phản biện đề thi học kỳ 2 năm học 19-20

Toàn thể CB-GV chương trình GDTH

Họp online. teamcode sẽ gởi đến GV có liên quan

9 giờ 50

Cô TrầnThị Phương Anh thao giảng môn PP TCHD GDthể chất (tiết 4,5)

 - GV CT GDMN không có giờ dạy

 - Quý Thầy, Cô quan tâm

Sân sau

Thứ sáu, ngày 19/6/2020

8 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Hội thảo khoa học cấp Trường (trực tuyến) "Dạy học trải nghiệm – Những vấn đề lí luận và thực tiễn"

-Tham dự trực tiếp tại Phòng khách 1:

+ Lãnh đạo Trường;

+ Các Chủ tọa, Thư ký, Dẫn chương trình;

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị: khoa Sư phạm, phòng Đào tạo Đại học, phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Khoa học, phòng Truyền thông, phòng Cơ sở vật chất, chương trình Elearning;

-Tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams:

+ Khách mời là tác giả báo cáo;

+ Toàn thể CB-GV khoa Sư phạm;

+ Lãnh đạo các khoa;

+ Những người quan tâm (liên hệ với phòng Khoa học để được hỗ trợ kết nối)

Phòng khách

8 giờ 30

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức rà soát nội hàm tiêu chuẩn 1,2,3 của báo cáo tự đánh giá 10 chương trình

Giám đốc/Phó Giám đốc và nhóm viết báo cáo CT: GDH, QLGD

Phòng họp 2

Thứ bảy, ngày 20/6/2020

7 giờ 00

Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Khai mạc Hội thao CB-VC-NLĐ chào mừng kỷ niệm 11 năm thành lập Trường

-LĐK

- Những người quan tâm

Vườn học tập K23

14 giờ 00

Tham gia lớp tập huấn về máy tính hiệu
năng cao và mô phỏng lượng tử

LĐK; GĐ/PGĐ các CTĐT

Học online
qua ứng
dụng Zoom Cloud
Meetings

Chủ nhật, ngày 21/6/2020

7 giờ 00

 Cô Bùi Thị Nguyên Hảo thao giảng môn PT CT GDMN (tiết 1,2)

 - GV CT GDMN không có giờ dạy.

 - Quý Thầy, Cô quan tâm

 I4.113

         

(Lịch này thay cho thư mời họp)