KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN THÁNG 06 CỦA KHOA SƯ PHẠM


 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

1

Chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động chung của đơn vị

 

 

Ngày 01 đến 30/06/2020

Ban chủ nhiệm khoa

2

-Ổn định, duy trì nề nếp dạy và học

-Thư ký khoa và thư ký các chương trình nắm bắt tình hình dạy và học của khoa và chương trình để báo cáo theo yêu cầu của trường.

Thư ký khoa; thư ký các chương trình

3

Chương trình GDTH; GDMN hoàn thiện báo cáo bằng văn bản về hành động khắc phục (các NC) sau khi kết luận và khuyến cáo của đoàn kiểm định.

 

 

Trước 25 tháng 6/2020

(Đã giao từ tháng 5 nhưng chưa hoàn thành)

Giám đốc và các giảng viên chịu trách nhiệm theo kế hoạch kiểm định.

 

 

 

 

 

Ban nội dung; CBGV Khoa SP

4

Theo dõi, kiểm tra kế hoạch dạy và học của chương trình mình phụ trách để báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo khoa khi được yêu cầu.

5

Tổ chức Hội thảo KH cấp trường theo kế hoạch.

Dự kiến 19/6/2020

6

-Hoàn thành việc giao Kpis cho CBGV (trước ngày 3/6).

- Báo cáo kết quả đánh giá Kpis lên trường trước ngày 30/6/2020).

- Chương trình QLGD; Chương trình GDH chủ động thực hiện kế hoạch kiểm định đúng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện khi lãnh đạo khoa yêu cầu

Thực hiện theo thời gian kiểm định của nhà trường

Lãnh đạo khoa; GĐ/PGĐ và các thành viên theo quyết định kiểm định

7

Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giảng viên theo mẫu của Trường

Trước 25/6/2020

  • CBGV Khoa SP
  • Thư ký khoa tổng hợp và báo cáo lãnh đạo khoa vào ngày 26/6/2020

8

 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch dự giờ thao giảng (Các CT đăng ký lên lịch công tác khoa để đồng nghiệp đi dự)

 

Theo kế hoạch đăng ký

 

CBGV có liên quan

 

 

9

 

Xây dựng CTĐT 2 giai đoạn theo kế hoạch.

10

Các CTĐT báo cáo tình hình cố vấn học tập cho Khoa

Trước ngày 30/6.

-Tất cả GV CVHT, sinh viên khoa Sư phạm;

-Thư ký khoa tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo khoa

11

Chương trình GDMN xây dung CTĐT hệ VLVH “TC lên ĐH; CĐ lên ĐH)

Trước ngày 15/6/2020

Giám đốc CT và GV được phân công

12

Thực hiện các cuộc vận động của Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn về các hoạt động chung của cấp trên.

6/2020

Lãnh đạo và tất cả giảng viên trong Khoa

13

CBGV tiếp nhận, xác nhận và thực hiện Kpis được giao

14

Thư ký khoa và thư ký các CTĐT phải đảm bảo thực hiện đúng giờ giấc làm việc theo quy định của trường.

Các thư ký

15

Lãnh đạo khoa chỉ đạo thực hiện biên soạn các chuyên đề bồi dưỡng cho phòng GD Bắc Tân Uyên.

Trước ngày 20/6/2020

Lãnh đạo khoa và những người được giao nhiệm vụ.

16

Tổ chức cho CBGV, sinh viên đăng ký đề tài NCKH

6/2020

-Tất cả CBGV khoa Sư Phạm;

-Sinh viên

17

Tham gia ngày hội Khoa học CB trẻ, HVCH

Dự kiến giữa tháng 6

18

Rà soát các hình thức kiểm tra, đánh giá, phân công công tác ra đề, chấm thi cho học kỳ 2 (2019-2020)

28/6/2020

Giám đốc các CTĐT

19

CBGV thực hiện phân công trực công tác tuyển sinh.

Từ tháng 6-8/2020

-Theo danh sách phân công của Khoa

20

Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đảng và đoàn thể.

Ngày 01 đến 30/6/2020

-Chi bộ;

- Lãnh đạo khoa;

-Công đoàn;

-Đoàn thanh niên

21

Xây dựng kế hoạch tháng 07 năm 2020

 

Lãnh đạo khoa; GĐ/PGĐ các chương trình đào tạo

(Kế hoạch có thể được bổ sung để phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ được giao của cấp trên và của đơn vị).